ΠΑΡΑΤΑΞΗ ARRAYING 
88 στιγμιότυπα snapshots
2017-2019


ρόλοι:

Παρατηρητής
Δείκτης
Ζαππείου
Δεκανέας Αλλαγής


από τις σημειώσεις Εύζωνα:
κατέβασμα
χαιρετάει ο παρατηρητής τον Δείκτη.
ο Δείκτης προσοχή, κλίνει επί-δεξιά, προσοχή, χτυπάει δύο φορές το όπλο.
ο Ζαππείου προσοχή, κλίνει επ-αριστερά, προσοχή.
δείχνει ο Δείκτης, δείχνει ο Ζαππείου (με μικρή έκταση του όπλου δεξιά)
δύο ευζωνικά βήματα εμπρός για να κατέβουν από τη σκοπιά (το πρώτο επάνω στη σκοπιά, το δεύτερο κατεβαίνουν από τη σκοπιά)
δείχνει ο Δείκτης, δείχνει ο Ζαππείου (με μικρή έκταση του όπλου δεξιά), ένα πλάγιο βήμα προς τσαρουχόδρομο, προσοχή.
δείχνει ο Δείκτης, δείχνει ο Ζαππείου (με μικρή έκταση του όπλου δεξιά), επ’ ώμου.
ξεκινάει ο Ζαππείου βήματα παρελάσεως μέχρι την κολώνα 2, προσοχή.
ξεκινάει ο Δείκτης βήματα παρελάσεως και σταματάει δεξιά του Ζαππείου.

ανέβασμα
αφήνει τους σκοπούς ο Δ.Α. (Σ.Α.Τ.)
ο Ζαππείου μπροστά και ο Δείκτης πίσω.
κάνει ο Δείκτης ένα πλάγιο βήμα δεξιά, προσοχή, ένα ευζωνικό βήμα εμπρός, προσοχή, παρά πόδα μαζί.
δείχνει ο Δείκτης, δείχνει ο Ζαππείου (με μικρή έκταση όπλου εμπρός) φούντα, μαζί δύο ταλαντώσεις πίσω.
δείχνει ο Δείκτης, δείχνει ο Ζαππείου (με μικρή έκταση όπλου εμπρός) επ’ ώμου, απλή κλίση αριστερά, προσοχή.
ξεκινά ο Ζαππείου βήματα πατελάσεως προς την σκοπιά του (Ζ), σταματάει τέσσερα βήματα πριν (στο σημείο α), προσοχή, μεταβολή, προσοχή, παρά πόδα.ομοίως ο Δείκτης, αφού κάνει μεταβολή, ξεκινά βήματα παρελάσεως προς την σκοπιά του (Δ) και σταματάει τέσσερα βήματα πριν (στο σημείο β).
δείχνει ο Δείκτης, δείχνει ο Ζαππείου (με μικρή έκταση όπλου δεξιά), μαζί δύο ταλαντώσεις πίσω.
ο Ζαππείου μεταβολή, προσοχή, ένα πλάγιο βήμα για να βγει από τον τσαρουχόδρομο, προσοχή, δύο ευζωνικά βήματα εμπρός για να ανέβει στη σκοπιά (Ζ) -με το πρώτο ανεβαίνει στη σκοπιά, το δεύτερο επάνω στη σκοπιά, προσοχή, μεταβολή.
ομοίως ο Δείκτης μεταβολή, προσοχή, ένα πλάγιο βήμα για να βγει από τον τσαρουχόδρομο, προσοχή, δύο ευζωνικά βήματα εμπρός για να ανέβει στη σκοπιά (Δ) -με το πρώτο ανεβαίνει στη σκοπιά, το δεύτερο επάνω στη σκοπιά, προσοχή, μεταβολή.
δείχνει ο Δείκτης, δείχνει ο Ζαππείου (με μικρή έκταση όπλου δεξιά), κλίση προς δρόμο, προσοχή.ημιανάπαυση μαζί.

ημίωρο
χαιρετάει ο παρατηρητής τον Δείκτη.
ο Δείκτης προσοχή, κλίση αριστερά, προσοχή, χτυπάει δύο φορές το όπλο.
ο Ζαππείου προσοχή, κλίση δεξιά, προσοχή.
δείχνει ο Δείκτης, δείχνει ο Ζαππείου (με μικρή έκταση όπλου δεξιά), δύο ευζωνικά βήματα εμπρός για να κατέβουν απ’ τη σκοπιά, προσοχή.
δείχνει ο Δείκτης, δείχνει ο Ζαππείου (με μικρή έκταση όπλου δεξιά), ένα πλάγιο βήμα προς τσαρουχόδρομο, προσοχή.δείχνει ο Δείκτης, δείχνει ο Ζαππείου (με μικρή έκταση όπλου δεξιά), τρία ευζωνικά βήματα εμπρός, προσοχή.
δείχνει ο Δείκτης, δείχνει ο Ζαππείου (με μικρή έκταση όπλου δεξιά), επ’ ώμου.ξεκινάνε ταυτόχρονα εννιά ευζωνικά βήματα εμπρός (ο Δείκτης μέχρι την κολώνα 1, ο Ζαππείου μέχρι την κολώνα 4), προσοχή, μετράει Δ20sec.
ξεκινάνε ταυτόχρονα δεκαπέντε ευζωνικά βήματα εμπρός (ο Δείκτης μέχρι την κολώνα 2, ο Ζαππείου μέχρι την κολώνα 3), προσοχή, μετραέι Δ40sec.
ξεκινάνε ταυτόχρονα επτά ευζωνικά βήματα εμπρός (συναντιούνται Σ.Α.Τ.) τσαρούχι, προσοχή.
δείχνει ο Δείκτης (με έκταση αριστερού αντίχειρα), ένα πλάγιο βήμα δεξιά μαζί, προσοχή.
Ξεκινάνε ταυτόχρονα επτά ευζωνικά βήματα εμπρός (ο Δείκτης μέχρι την κολώνα 3, ο Ζαππείου μέχρι την κολώνα 2), προσοχή, μεταβολή, παρά πόδα.
δείχνει ο Δείκτης, δείχνει ο Ζαππείου (με μικρή έκταση του όπλου προς τα δεξιά), δύο ταλαντώσεις πίσω.
ο Δείκτης μεταβολή, προσοχή, επ’ ώμου, δεκατρία ευζωνικά βήματα εμπρός (μέχρι κολώνα 4), προσοχή, μεταβολή, προσοχή, παρά πόδα.
ομοίως ο Ζαππείου μεταβολή, προσοχή, επ’ ώμου, δεκατρία ευζωνικά βήματα εμπρός (μέχρι κολώνα 1), προσοχή, μεταβολή, προσοχή, παρά πόδα.
ο Δείκτης δύο ταλαντώσεις πίσω, μεταβολή, προσοχή, επ’ ώμου, επτά ευζωνικά βήματα εμπρός (μέχρι σημείο α), προσοχή, μεταβολή, προσοχή, παρά πόδα.
ομοίως ο Ζαππείου δύο ταλαντώσεις πίσω, μεταβολή, προσοχή, επ’ ώμου, επτά ευζωνικά βήματα εμπρός (μέχρι σημείο β), προσοχή, μεταβολή, προσοχή, παρά πόδα.
δείχνει ο Δείκτης, δείχνει ο Ζαππείου (με μικρή έκταση του όπλου δεξιά), δύο ταλαντώσεις πίσω.
ο Δείκτης μεταβολή, προσοχή, ένα πλάγιο βήμα για να βγει από τσαρουχόδρομο, προσοχή, δύο ευζωνικά βήματα εμπρός (για να ανέβει στη σκοπιά Ζ).
ομοίως ο Ζαππείου (για να ανέβει στη σκοπιά Δ).δείχνει ο Δείκτης, δείχνει ο Ζαππείου (με μικρή έκταση του όπλου δεξιά), κλίση προς δρόμο, προσοχή.ταυτόχρονα ημιανάπαυση.


1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.


˚

:

copyright Ⓒ 2019-2024 studioαseviα / ATHENS GREECE 11141