ΧΑΡΤΗΣ MAP

* διαστάσεις dimensions: 500x300cm


Μια νέα γεωγραφία
της εξουσίας
Χάρτης, 
2017

Σχεδιάστηκε για την έκθεση

«GR80S: Η Ελλάδα του Ογδόντα στην Τεχνόπολη»

Φεβρουάριος-Μάρτιος 2017
A new geography of power
Map, 2017


Designed for the exhibition

"GR80S: Greece in the Eighthies in Technopolis”

February-March 2017


:
˚

copyright Ⓒ 2019-2024 studioαseviα / ATHENS GREECE 11141