Το Σπίτι ως Ύφασμα House as Fabric
Σχεδιασμός art-book

* διαστάσεις dimensions: 31x41cm


Το Σπίτι ως Ύφασμα

Πώς σχεδιάζεται ένα artbook που μελετά το σπίτι ως ύφασμα και συμπαρασύρεται μέσα στον ίδιο το στρόβιλο που επιθυμεί να περιγράψει; Πώς το κείμενο (text), το ύφασμα (textile), η υφή (texture) και το κέλυφος/ η καλύβα (shell/hut) εμ-πλέκονται στο τυπωμένο αφήγημα; Και άλλα τόσα ερωτήματα.
Ιδού λοιπόν, το τυπωμένο "Το Σπίτι ως Ύφασμα" που ολοκληρώθηκε με πολλή χαρά και ένα αξέχαστο ταξίδι στη Σίφνο!

Έρευνα - Γραφή - Σχέδια
Ελένη Τζιρτζιλάκη / www.nomadikiarxitektoniki.net

Σχεδιασμός Έκδοσης
Σεβαστιάνα Κωνστάκη / www.studioasevia.com

Επιμέλεια Κειμένου
Ροζαλί Σινοπούλου

Φωτογραφίες
Νικος Καζέρος, Σοφία Καρούμπα, Ερνεστίνα Καρυστιναίου-Ευθυμιάτου, Δανάη Μανωλέσου, Γιώργος Τζιρτζιλάκης, Ελένη Τζιρτζιλάκη, Σέβη Τσάμπαλλα, Στέφανος Χανδέλης

Πρώτη Έκδοση Νοέμβριος 2021

Το art-book  σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού project της
Ελένης Τζιρτζιλάκη “Το Σπίτι ως Ύφασμα”.House as Fabric
How can we design an artbook that studies the house as fabric and is drawn into the very turbine it attempts to describe? How do text, textile, texture, and shell/hut intertwine in the printed narrative? And so many other questions.
Τhe printed "The House as a Fabric" was completed with great joy and an unforgettable trip to Sifnos!

Research - Writing - Drawings
Eleni Tzirtzilaki / www.nomadikiarxitektoniki

Art-book Design
Sevastiana Konstaki / www.studioasevia.com

Text Editing
Rosalie Sinopoulou

Photos
Nikos Kazeros, Sofia Karoumba, Ernestina Karystineou-Efthymiatou, Danae Manolesou, Yorgos Tzirtzilakis, Eleni Tzirtzilaki, Sevi Tsampalla, Stefanos Handelis

First Edition November 2021

The art-book was designed and made in the context of the artistic project “House as Fabric” by Eleni Tzirtzilaki.
copyright Ⓒ 2019-2024 studioαseviα / ATHENS GREECE 11141