ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΑΣ NOTEBOOKS ON BOREDOM

2017σχέδιο, διαστάσεις 36,5x25,5cm
drawing, dimensions 36,5x26,5cm
σημειωματάριο, διαστάσεις 21x15cm
notebook, dimensions 21x15cm
σημειωματάριο, διαστάσεις 21x13cm
notebook, dimensions 21x13cm


˚

:

copyright Ⓒ 2019-2024 studioαseviα / ATHENS GREECE 11141