ΦΟΡΗΤΟ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ PORTABLE PLANT POT

* διαστάσεις dimensions: 60x25x40cm
Φορητό Ενδιαίτημα
για αυτοστηριζόμενα φυτά,
με αυτονομία νερού

2011

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Βιομεθοδεύσεις» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΘ.
Υπεύθυνοι καθηγητές:
Φοίβη Γιαννίση
Αλέξανδρος Ψυχούλης
Portable Plant Pot
for self-supporting plants,
with water autonomy
2011


It was implemented in the context of the course "Biomethods" of the Department of Architecture, UTH.
Professors:
Phoebe Giannisi
Alexandros Psychoulis
˚

:

copyright Ⓒ 2019-2024 studioαseviα / ATHENS GREECE 11141