ΙΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ Ε1027  PRIESTESS OF E1027 TEMPLE


βαμβακερό νήμα, εκύπωση σε χαρτί, πουπλίνα μαύρη, χρυσή κλωστή
cotton thread, print on paper, black fabric, golden thread
Ιέρια του ναού Ε1027 (2023)

Παρουσιάστηκε στην “μεταποιημένη” ομαδική έκθεση Women Move. Imaginary & Real Encounters που παρουσιάστηκε στo Woma Festival, 30 Μαΐου-1 Ιουνίου 2023.
Priestess of E1027 temple (2023)

Presented on the occasion of the revisited group exhibition Women Move. Imaginary & Real Encounters on view at Woma Festival, May 30th-June 1st, 2023.


Φωτογραφίες Αναστασία Γιαννάκη / Photos by Anastasia Giannaki


:

copyright Ⓒ 2019-2024 studioαseviα / ATHENS GREECE 11141