ΨΥΧΟ-ΠΛΕΚΤΙΚΟ ΕΝΔΥΜΑ ΕΠΑΝΕΥΡΕΣΗΣ PSYCHO-WEAVING CLOTH OF REFINDING
γύψος, βαμβακερό νήμα, ξύλινη δοκός διατομής 1cm, συνολικές διαστάσεις: 220x100cm
plaster, cotton thread, wooden beam (diameter 1cm), total dimensions: 220x100cmΨυχο-πλεκτικό ένδυμα επανεύρεσης
2019

Για κάθε σώμα, το δέρμα καλύπτει τον ανθρώπινο οργανισμό (μέσα), ενώ ταυτόχρονα έρχεται σε άμεση επαφή με το περιβάλλον (έξω). Ο Schelling επισημαίνει πως «ανοίκειο είναι κάθε τι που αναδύεται στην επιφάνεια, ενώ όφειλε να παραμείνει κρυφό».
Για τον Freud, κάθε επιθυμία είναι ο πόθος του υποκειμένου για ένα ουσιαστικά χαμένο αντικείμενο.
Τα βρέφη αναζητούν το στήθος της μητέρας που λειτουργεί ως τροφός.
Ένα αντικείμενο (part-object, breast-machine) τμήμα του σώματος ενός άλλου υποκειμένου.
Μια πρώτη επαφή, μια εξαρτητική σχέση, ένας δεσμός. Ίσως το πρότυπο κάθε ερωτικής σχέσης.
Μια δυαδικότητα. Ένας πομπός και ένας δέκτης.
Κατά την ωρίμανση, οι ρόλοι αυτοί απαραιτήτως εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια των διαντιδράσεων ανάμεσα στα διαφορετικά υποκείμενα. Σχέσεις ουτοπικής ισοτιμίας που πιθανόν συγκρούονται με την ανάγκη να αποκατασταθεί η χαμένη ευτυχία της θηλαστικής σχέσης.
Η ροή του γάλακτος, το άγγιγμα, η λεκτικοποίηση σκέψεων και συναισθημάτων μεταφράζονται σε δέρμα. Ένα δέρμα που πλέκεται και δημιουργεί ένα ρούχο μη στατικό. Ένα ημιδιαμπερές πέπλο που δομεί το σώμα και την ταυτότητα του υποκειμένου μέσα από τον εαυτό του και τις αντανακλάσεις του.

Φορώ τις μνήμες μου σε 800 μέτρα νήμα.


Υλοποιήθηκε για την ομαδική έκθεση Emfylo-ποιείν. to construct the gender που πραγματιποιήθηκε στη γκαλερί a.antonopoulou, επιμέλεια Γιώργου Καλύβη, Μαρτιος-Σεπτέμβριος 2019.
Psycho-weaving Cloth of Refinding
2019

For each body, the skin covers the human corpus (inside), while at the same time comes into direct contact with the environment (outside). Schelling points out that “unheimlich is the name for everything which ought to have remained...hidden and secret but has become visible”.
According to Freud, desire is the subject’s yearning for a fundamen- tally lost object.
Babies are looking for their breastfeeding mother.
A part-object, a breast-machine, a part of the body of another subject. A first contact, an addictive relationship, a bond.

Maybe this is the model of any love affair.
A duality. A transmitter and a receiver.
During maturation, these roles necessarily alternate during the inter- actions between different subjects. Utopian exchanges of equivalent relationships that may conflict with the need to restore lost happiness of the mammalian relationship.
The flow of milk, the touch, the verbalization of thoughts and feelings translated into skin. An woven skin that creates an evolving garment. A semi-translucent veil that structures the body and identity of the subject through himself and his reflections.


I wear my memories in 800 meters of thread.


Created for the occasion of the exhibition Emfylo-ποιείν. to construct the gender at a.antonopoulou gallery, curated by George Kalivis, March-September 2019.˚

:

copyright Ⓒ 2019-2024 studioαseviα / ATHENS GREECE 11141