ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ SOCIAL HISTORY OF THE CITY’S OBJECTS

Εργαστήριο Workshop
Κοινωνική ισοτρία των αντικειμένων της πόλης
2017-2018

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Victoria Square Project με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ.
Υπεύθυνος: Παναγής Παναγιωτόπουλος

Οργάνωση: Σεβαστιάνα Κωνστάκη

˚Social history of the city’s objects
2017-2018

The workshop was organised by Victoria Square Project in collaboration with undergraduate and postgraduate students of the Department of Political Science and Public Administration, National and Kapodistrian University of Athens.
Convener: Panayis Panagiotopoulos
Project Coordination: Sevastiana Konstaki


:

copyright Ⓒ 2019-2024 studioαseviα / ATHENS GREECE 11141